20 jaar Jeu de Boules                                                      door,Trees Duijndam

 

Ja beste mensen, het is echt waar,

Onze Jeu de Boules '97 Verburch bestaat 20 jaar

En in die 20 jaar hebben we voor jong en oud,

Een fijne Jeu de Boules vereniging opgebouwd.

Op de eerste plaats werd de voorzitter van Verburch Harry v.d. Arend benaderd,

En er werd natuurlijk veel vergaderd.

We begonnen met een voorlopig bestuur,

Dat is niet het beste na een uur.

Toch kwamen ze vlug tot een goed besluit,

En waren ze er met elkaar heel snel uit.

Piet Zuidgeest werd de voorzitter,Aad Boere voor de PR, Nic van der Knaap brengt zijn technische kennis en ervaring mee.

En Jan Huis in 't Veld werd de secretaris dus dat was oke.

Met ruim 40 leden zijn we gestart,

Daarna gingen de aanmeldingen best wel hard.

Bij de eerste vergadering op 18 maart,

Werd door Harry v.d. Arend bekend gemaakt.

Dat we in mei konden beginnen met de banen,

Dus noteerde we gelijk de namen.

Veel vrijwilligers melden zich aan,

En die konden zo snel mogelijk aan de gang gaan.

Daar hoefden we dus niet lang voor te leuren,

Het was ook een gezellig gebeuren.

Wel was het buiten vaak koud, nat en guur,

Maar dat was gelukkig van korte duur.

Er werd al gauw begonnen met het bouwen van een kassie,

Dit was natuurlijk heerlijk voor ons koude bassie.

En nu is er in in die 20 jaar,

En prachtige hal verrezen zowaar.

We hebben er al heel wat uurtjes met veel plezier door gebracht.

Ook aan buiten spelen is gedacht,

20 banen heerlijk in de zon,

Dus altijd naar buiten als het kon.

In die 20 jaren hebben we van heel veel leden,

Afscheid moeten nemen om verschillende reden.

Dat zijn de minder leuke dingen in onze vereniging die je ook mee maakt.

En ieder afscheid je toch weer raakt.

Om lichamelijke ongemakken in die 20 jaar hebben we er verschillende leden op moeten geven,

Maar daar is nog wel mee te leven.

Ook velen kwijt geraakt door de dood,

Nou lieve mensen dat went nooit.

Op dit moment tellen we ruim 100 gezellige mensen,

Maar er blijft altijd genoeg te wensen.

Wat meer nieuwe leden, leeftijd maakt niet uit,

komt gerust langs het kost bijna geen duit.

Over sponsors hoeven we niet te klagen,

Wilt u ons steunen loopt dan gerust binnen met u vragen, 

Sponsors en leden halen we met plezier binnen,

Ga er voor en verzet je zinnen.

Natuurlijk gaan we een feestje vieren met elkaar,

En gaan we op naar de 25 jaar.

Tot slot ons lijflied voor ieder bekend.

 

Jeu de Boules,

Gezelligheid is ons doel.

Als je er iets voor voelt,

Kom bij de Jeu de Boules

 

Jeu de Boules 20 jaar                                                                          Door:                 Leny v.d.Knaap

 

Ik ben 20 jaar met veel plezier lid geweest van de Jeu de Boules.

Maar helaas gaat het niet meer.

Maar ik wil nog een laatste keer een stukje in PoeldijkNieuws.

Dat gaat over het 20 jaar bestaan van Jeu de Boules Poeldijk "97.

We hebben het met z,n allen gevierd en wel in de Watertuin in Naaldwijk.

Bij binnenkomst werd de Jeu de Boules vlag neer gelegd.

Door de huidige voorzitter Arnold v.d. Winden.

Het bestuur kreeg een corsage op gespeld door Arnold.

En gingen we allemaal naar binnen,en werd het bestuur gefeliciteerd.

Daarna gingen we naar de ruimte die voor ons was vrijgemaakt, dus voor de Jeu de Boules.

Voorzitter Arnold opende  het feest met een speech en een borrel.

Dus werd er volop geklonken.

Daarna stond er een groot warm en koud buffet klaar voor ons.

Waar we gretig gebruik van maakte.

Onder  het eten kwam Trees Duyndam met een heel grote rijm.

Met wat er allemaal gebeurd was in die 20 jaar.

Leuke en minder leuke dingen, mensen die ons ontvallen zijn.

En dan natuurlijk het refrein "he Trees "

Jeu de boules 

Gezelligheid is ons doel

Als jij er iets voor voel

Kom naar de Jeu de Boules

Trees, mooi gedaan Top!!!!

Dus dat refrein zegt heel erg veel (dus Poeldijkers doen)

Het is een leuke en gezellige sport !!

Na de rijm van Trees was er ook"n dessertbuffet"heerlijk''

Ja aan alles komt een eind.

Dus heeft Arnold nog een woordje gedaan.

En was het 20 jarig feest ten einde.

Een heel  goede afsluiting,en gingen we allemaal vrolijk naar huis.

En tenslotte wil ik nog een dank woordje doen aan het bestuur.

En alle mensen mensen waar ik 20 jaar mee heb gebould.

Heb het altijd fantastisch naar mijn zin gehad.

En hoop dat de Jeu de Boule Verburch'97.

Nog vele jaren mag bestaan.

Want het is een gezellige en mooie sport.

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagmiddag 1 februari 

vanaf 13.30 uur vrijspelen.

Maandagmiddag 3 februari  vrijspelen vanaf 13.30 uur

Dinsdagavond  4 februari vanaf 19.30 uur vrij spelen

Donderdagmiddag 6 februari vrijspelen vanaf 13.30 uur.