In de maand Maart is er geen klaverjassen. maar in April maar liefs 2 maal. Als eerste spelen we op woensdagmiddag 4 April en de volgende en laatste keer op woensdagmiddag 25 April.Aanvang 13.30 uur.Kosten 3.00 euro. en iedereen is natuurlijk welkom.

Clubgebouw Jeu de Boule Verburch' 97

SPEELBANEN BINNEN

KANTINE

MEDEDELINGEN BORD

BUITENBANEN