Secretariaat: Tel. 06-49040357

 

E-mail: secretariaatverburch97@gmail.com                                                                          website www.97pjdb.nl

 

Speeldagen: Maandag,  Woensdag ,Donderdag en Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Overige activiteiten op het mededelingenbord in de hal.

 

De Jaarcontributie bedraagt ook dit jaar 2018, 90 Euro

 

Overmaken op Rabobank IBAN NL96 RABO 0368167259 t,n.v. Verburch jdb97

                                                           

 

 

 

 

                                        Jeu de Boulesvereniging Verburch 97

                                  Inschrijfformulier E-mail: secretariaatverburch97@gmail.com

Naam :                                 .........................................................................................

Voornaam :                       ..........................................................................................

Geb. datum:                      ...........................................................................................

Straat :                               ...........................................................................................

Postcode-plaats:             ...........................................................................................

Tel:                                     ............................................................................................

E-mail :                             ............................................................................................

Datum :                            ..............................

                                                                                                             (handtekening)

 

 

Komende week bij '97 Verburch Jeu de Boules.

Zaterdag 21 september vanaf 13.30 uur vrijspelen

Zaterdagavond 21 september feestavond bij Verburch 70 jarig bestaan.

Maandagmiddag 23 september  vanaf 13.30 uur vrij spelen.

Dinsdagavond 24 september vanaf 19.30 uur clubkampioenschappen 3de ronde.

Woensdagmiddag 25 september 13.30 uur klaverjassen , kosten 3 euro p.p. 👍

Donderdagmiddag 26 september vanaf 13.30 uur vrijspelen.