Secretariaat: Tel. 06-49040357

 

E-mail: secretariaatverburch97@gmail.com                                                                          website www.97pjdb.nl

 

Speeldagen: Maandag,  Woensdag ,Donderdag en Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Overige activiteiten op het mededelingenbord in de hal.

 

De Jaarcontributie bedraagt ook dit jaar 2018, 90 Euro

 

Overmaken op Rabobank IBAN NL96 RABO 0368167259 t,n.v. Verburch jdb97

                                                           

 

 

 

 

                                        Jeu de Boulesvereniging Verburch 97

                                  Inschrijfformulier E-mail: secretariaatverburch97@gmail.com

Naam :                                 .........................................................................................

Voornaam :                       ..........................................................................................

Geb. datum:                      ...........................................................................................

Straat :                               ...........................................................................................

Postcode-plaats:             ...........................................................................................

Tel:                                     ............................................................................................

E-mail :                             ............................................................................................

Datum :                            ..............................

                                                                                                             (handtekening)

 

 

Komende week bij '97 Verburch Jeu de Boules.


Zaterdagmiddag 16 november vanaf 13.30 uur Vrij spelen

Maandagmiddag 18 november vanaf 13.30 uur vrij spelen


Dinsdagavond  19 november vanaf 19.30 uur Clubkampioenschappen

Woensdagmiddag 20 november 13.30 uur Klaverjassen kantine Jeu de Boules 3€ p.p.


Donderdagmiddag 21 november vanaf 13.30 uur vrij spelen