Secretariaat: Tel. 06-49040357

 

E-mail: secretariaatverburch97@gmail.com                                                                          website www.97pjdb.nl

 

Speeldagen: Maandag,  Woensdag ,Donderdag en Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Overige activiteiten op het mededelingenbord in de hal.

 

De Jaarcontributie bedraagt ook dit jaar 2018, 90 Euro

 

Overmaken op Rabobank IBAN NL96 RABO 0368167259 t,n.v. Verburch jdb97

                                                           

 

 

 

 

                                        Jeu de Boulesvereniging Verburch 97

                                  Inschrijfformulier E-mail: secretariaatverburch97@gmail.com

Naam :                                 .........................................................................................

Voornaam :                       ..........................................................................................

Geb. datum:                      ...........................................................................................

Straat :                               ...........................................................................................

Postcode-plaats:             ...........................................................................................

Tel:                                     ............................................................................................

E-mail :                             ............................................................................................

Datum :                            ..............................

                                                                                                             (handtekening)

 

 

Zaterdagmiddag 1 februari 

vanaf 13.30 uur vrijspelen.

Maandagmiddag 3 februari  vrijspelen vanaf 13.30 uur

Dinsdagavond  4 februari vanaf 19.30 uur vrij spelen

Donderdagmiddag 6 februari vrijspelen vanaf 13.30 uur.