Donderdagmiddag 19 december aanvang 13.30 uur Kersttoernooi , aanmelden op het mededelingenbord. Kosten 3 euro p.p.
11 maart Boulende stieren in Poeldijk
9 mei toernooi bij volkstuinders in Madestein.

Zaterdagmiddag 1 februari 

vanaf 13.30 uur vrijspelen.

Maandagmiddag 3 februari  vrijspelen vanaf 13.30 uur

Dinsdagavond  4 februari vanaf 19.30 uur vrij spelen

Donderdagmiddag 6 februari vrijspelen vanaf 13.30 uur.