Donderdagmiddag 19 december aanvang 13.30 uur Kersttoernooi , aanmelden op het mededelingenbord. Kosten 3 euro p.p.
11 maart Boulende stieren in Poeldijk
9 mei toernooi bij volkstuinders in Madestein.